Wizyty kontrolne

image

Okresowa kontrola wykonana przez terapeutę, gwarantuje efektywność leczenia oraz jego bezpieczeństwo. Terminy oraz częstotliwość wizyt kontrolnych zależą od wielu czynników i są na bieżąco ustalane przez prowadzącego. W okresie pomiędzy wizytami nie jesteście Państwo pozbawieni opieki z naszej strony. W trosce o prawidłowy przebieg terapii, specjalista MDT pozostanie z Państwem w stałym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Jeśli zgłaszane tą drogą informacje zwrotne są niezgodne z przewidywaniami, terapeuta może podjąć decyzję o zmianie ustalonego terminu wizyty.

Przebieg wizyty kontrolnej

Podczas badania kontrolnego, trwającego około 20 minut, terapeuta zbiera krótki wywiad dotyczący:

W dalszej kolejności terapeuta przeprowadza badanie przedmiotowe, na które składa się:

Analiza informacji uzyskanych z wywiadu i badania przedmiotowego, pozwala specjaliście wytyczyć dalszą strategię postępowania. Może on podtrzymać dotychczasowy plan usprawniania lub też, z pewnych względów uznać, że niezbędna będzie korekta techniki lub dobór nowego ćwiczenia, czy też zmiana pozostałych zaleceń. Wszystkie wnioski naszych terapeutów zostaną z Państwem dokładnie omówione.