Radiologia stomatologiczna

image


Tomografia komputerowa ( CBCT)  - Badanie jest wykonywane w celu oceny zdrowia szczęki, uzębienia, kości twarzy, jamy nosowej i zatok.

Stożkowa tomografia komputerowa jest pomocna w diagnozowaniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, planowaniu dokładnego umieszczenia implantów dentystycznych.

Pantomografia (OPG) - pozwala ocenić ubytki próchnicowe, które nie są do  określenia w trakcie podstawowego badania stomatologicznego

Cefalometryczne- inaczej zwane „zdjęciem cefalo’’, jest to zalecane przez ortodontów przy diagnostyce wad zgryzu i wad rozwojowych części twarzowej czaszki .

Pomaga lekarzowi ocenić proporcje zębowo-wyrostkowe. Dodatkowo, dzięki analizie cefalometrycznej na podstawie zdjęcia uzyskujemy informacje na temat wzajemnych relacji pomiędzy podstawą czaszki, szczękami i zębami. Ponadto, analiza ta pozwala także lepiej zrozumieć przyczynę wady, a przede wszystkim zaplanować nasze postępowanie terapeutyczne. Na zdjęciu powyżej widzimy pomiary czaszki dokonywane dla potrzeb planowania i prowadzenia leczenia ortodontycznego.

Punktowe- to zdjęcie tworzone przy wykorzystaniu promieni rentgenowskich, służące do oceny stanu konkretnego, pojedynczego zęba. Zdjęcie najczęściej wykonywane np. przy leczniu endodontycznym dla sprawdzenia czy kanały są odpowiednio przeleczone i wypełnione.