image

Protetyka

Protetyka zajmuje się rekonstrukcją i uzupełnieniem utraconych lub zniszczonych twardych tkanek zębów za pomocą uzupełnień ruchomych lub stałych. Coraz częściej celem leczenia protetycznego jest również poprawa estetyki, w tym korekta kształtu, koloru zębów oraz ich ułożenia względem siebie, co wymaga od nas niezwykłej precyzji, dokładności i wyczucia piękna. 

Każdy, nawet pojedynczy brak zęba, jest często przyczyną nieprawidłowości zgryzowych i prowadzić może do przesuwania się zębów sąsiednich, wysuwania zębów przeciwstawnych do luki, zaniku kości w okolicy braku, jak również dolegliwości bólowych w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Dlatego odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone leczenie protetyczne oddziaływuje na cały organizm.

Najczęściej stosowane rodzaje uzupełnień protetycznych:

Korony 

Korony  są to uzupełnienia protetyczne pozwalające odbudować kształt i funkcję zniszczonego zęba wtedy, gdy nie jest już możliwa standardowa odbudowa zęba za pomocą wypełnienia. W Melon Clinic oferujemy korony pełnoceramiczne oraz porcelanowe na podbudowie metalowej– oba rodzaje koron pozwalają uzyskać satysfakcjonujący efekt estetyczny i funkcjonalny. W odcinku przednim najbardziej kosmetycznym rozwiązaniem są korony pełnoceramiczne, ze względu na strukturę umożliwiającą przepuszczanie światła, tak jak zachodzi to w przypadku naturalnych zębów.

 

Mosty

Mosty należą do stałych uzupełnień protetycznych. Oznacza to, że są zacementowane na stałe na zębach własnych pacjenta. Dzięki temu są komfortowym i wygodnym rozwiązaniem protetycznym. Za pomocą mostów stomatologicznych uzupełnia się brak jednego lub kilku zębów. Most osadzony na własnych zębach filarowych pacjenta odtwarza brakujące zęby pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

 

Licówki porcelanowe

Licówki porcelanowe, są to stałe uzupełnienia protetyczne stosowane do przykrycia zewnętrznych nieestetycznych powierzchni zębów górnych i dolnych. Wykonane są w całości z porcelany – bez podbudowy metalowej, dlatego pozwalają uzyskać wspaniałe efekty estetyczne i odmienić każdy uśmiech. Dużą zaletą licówek jest to, że wymagają dużo mniejszego oszlifowania zębów niż pod korony protetyczne – pozwalają oszczędzić tkanki zęba. Grubość licówek porcelanowych to zaledwie 0,8-1mm, tak więc ingerencja w tkanki twarde zęba jest minimalna.

 

Inlay i onlay 

W przypadku dużych rekonstrukcji zębów wykonuje się odbudowy typu inlay oraz onlay, które są bardziej trwałe i estetyczne, niż standardowe wypełnienie wykonane w gabinecie.

Są to wypełnienia wykonane poza jamą ustną na modelu zęba uzyskanym z wycisku lub skanu. Najczęściej wykonuje je się z kompozytu lub ceramiki. Dzięki temu osiągamy wyjątkową trwałość, dokładność, estetykę, i wierne podobieństwo do własnego zęba.  Po odbudowaniu zęba wygląda on bardzo naturalnie i może nadal spełniać swoje funkcje dzięki precyzyjnej odbudowie kształtu anatomicznego.

 

Protezy osiadające

W wielu przypadkach niestety uzupełnienie dużych braków zębowych nie jest możliwe przy pomocy mostów. W takiej sytuacji można zastosować uzupełnienia ruchome.  Należy jednak pamiętać, że przy braku odpowiedniej liczby zębów filarowych niezmiernie pomocna jest implantologia, która jest najlepszym rozwiązaniem problemu braków zębowych.

Protezy osiadające to uzupełnienia ruchome wykonywane z tworzywa akrylowego. Głównym wskazaniem do ich stosowania są przypadki bezzębia lub rozległych braków w uzębieniu, kiedy nie ma możliwości wykonania innych rodzajów uzupełnień (protez szkieletowych, stałych, opartych na implantach). Jest to popularne rozwiązanie o stosunkowo niskim koszcie, posiadające jednak liczne wady: trudności w adaptacji, dyskomfort użytkowania, niedogodności w spożywaniu pokarmów, niszczące działanie na kości szczęk, konieczność wymiany co kilka lat.

 Protezy szkieletowe

 

Protezy szkieletowe wykonane są z metalu, a dzięki mocowaniu na specjalnych klamrach i nie uciskaniu dziąseł pacjenta nie wpływają one destrukcyjnie na wyrostek zębodołowy, tak jak zwykłe protezy akrylowe. W porównaniu do nich mają wiele zalet, które sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo łatwiejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta.

 

Protezy szkieletowe bezklamrowe

 

Protezy szkieletowe bezklamrowe należą do najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych ruchomych uzupełnień protetycznych. Posiadają wszystkie zalety standardowych protez szkieletowych, ale jednocześnie nie posiadają widocznych metalowych klamer – tak niepożądanych zwłaszcza w przednim odcinku uzębienia. Utrzymanie protez szkieletowych bezklamrowych zapewnione jest dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju zatrzasków, zamków, zasuw lub magnesów.

 

Protezy natychmiastowe

Proteza natychmiastowa to ruchome uzupełnienie protetyczne, które zostaje oddane pacjentowi bezpośrednio po usunięciu zębów . Zastosowanie tego typu uzupełnienia  pozwala na uniknięcie przykrej dla pacjenta sytuacji braku zębów, dyskomfortu podczas gojenia zębodołów i możliwość kontynuowania pracy zawodowej. Wpływa również bardzo korzystnie na gojenie się ran poekstrakcyjnych. Stosowanie tego typu rozwiązania wiąże się jednak z koniecznością bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza protetyka, zgłaszania się na częste wizyty kontrolne oraz utrzymania wzorowej higieny jamy ustnej i protezy. Są to protezy czasowe. Przygotowują do wykonania protez docelowych. 

Protezy typu overdenture

Protezy typu overdenture to ruchome uzupełnienie protetyczne, pokrywające na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia, lub implanty. Protezy te utrzymywane są na korzeniach lub wszczepach poprzez system zatrzasków (najczęściej kulkowych). Są to uzupełnienia, spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające akceptowalny komfort dla pacjenta. Warunkiem koniecznym w przypadku użytkowania tego typu protez jest opanowanie przez pacjenta zasad utrzymywania idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne!  • Czy zawsze trzeba uzupełniać braki zębowe?

  Braki zębowe, nawet pojedyncze, należy uzupełniać możliwie jak najszybciej od momentu utraty zęba. Utrata nawet jednego zęba może prowadzić do niekorzystnych następstw dla całego układu żucia. Może dojść do wędrówki zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie się) i “wydłużania się” dążących do kontaktu zębów przeciwstawnych. To wszystko może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. Inne powikłania to: zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych, objawiające się porannymi bólami mięśni twarzy i głowy w okolicach skroni, jak również zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Odrębnym problemem są niedostatki natury estetycznej: niepełny uśmiech, skrócenie dolnego odcinka twarzy, zapadnięcie się warg czy nasilone tworzenie się zmarszczek w okolicy ust.

 • Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?

  Wybór uzupełnienia protetycznego odpowiedniego dla danego pacjenta zależy od wielu czynników:


  • ilości brakujących zębów;
  • ilości i jakości zębów pozostałych;
  • lokalizacji braku zębowego;
  • stanu podłoża kostnego, dziąseł i błony śluzowej;
  • postaci zgryzu;
  • wieku pacjenta;
  • preferencji pacjenta;
  • możliwości finansowych pacjenta.
 • Czy występują jakieś przeciwwskazania odnośnie możliwości wykonania koron?

  Tak, w przypadkach, w których stan kliniczny filaru protetycznego jest zły i niemożliwy do poprawienia (zmiany okołowierzchołkowe, znaczące rozchwianie zęba, niektóre złamania w obrębie korzenia itp.) korony protetyczne nie są wykonywane. W takim przypadku podejmuje się próbę poprawienia stanu klinicznego filaru, a jeżeli jest to nie możliwe należy korzystać z innych rozwiązań protetycznych (mosty, korony zespolone, implanty, protezy ruchome itp.).

 • Czy o korony należy dbać szczególnie?

  Pacjent jest dokładnie informowany przez lekarza o konieczności przestrzegania pewnych zasad, które umożliwią długie poprawne funkcjonowanie korony w nienagannym stanie. Powinien też dbać o higienę jamy ustnej. Ponadto powinien przestrzegać regularnych wizyt kontrolnych, unikać gryzienia takich pokarmów czy przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne zarówno korony, jak i naturalnych zębów.

 • Czy zabiegi z zakresu protetyki są bolesne?

  Dzięki stosowaniu w naszym gabinecie stomatologicznym nowoczesnego znieczulania miejscowego, zabiegi protetyczne są bezbolesne i nie wywołują dyskomfortu u Pacjentów w trakcie zabiegu.

 • Dlaczego utracony ząb należy jak najszybciej uzupełnić i jakie są konsekwencje zaniechania tej procedury?

  Konsekwencje utraty zęba mogą być bardzo poważne w skutkach, gdy zaniedba się jego uzupełnienie. W warunkach fizjologicznych zęby, tworząc kompletny łuk, stykają się ze sobą, dzięki czemu utrzymują siebie nawzajem w ustalonej pozycji, zapobiegając przemieszczeniom poziomym. Dodatkowo, zęby w górnym oraz dolnym łuku, kontaktując się wzajemnie, zapobiegają swoim migracjom w osi pionowej. W przypadku wystąpienia braku, sąsiednie zęby, próbując przejąć po nim funkcję i zamknąć lukę, przechylają się. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, ponieważ w powyższej sytuacji siły zgryzowe, działające na przechylony ząb, z fizjologicznych – osiowych, zmieniają się w boczne – wyważające. . Efektem tego jest również znaczne ich osłabienie, starcie, szybsza utrata wypełnień w nich wykonanych, ryzyko złamania korony lub korzenia, a w konsekwencji utrata kolejnego zęba. Gdy brakującym zębem jest ząb trzonowy, może dojść do rozchwiania pozostałych zębów, na skutek ich przeciążenia. W strefach bocznych, które tworzą zęby trzonowe, występują największe siły zgryzowe, ponieważ w ich obrębie miażdżony i rozdrabniany jest pokarm. W sytuacji brakującego przynajmniej jednego zęba trzonowego, jego rolę przejmują pozostałe i stają się tym samym mocniej obciążone. To może doprowadzić do ich osłabienia i rozchwiania. Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce w momencie, gdy brakuje kilku zębów trzonowych. Wówczas rolę miażdżenia pokarmu przejmują zęby zlokalizowane w przednim odcinku łuku zębowego, czyli siekacze. Nie są one w żaden sposób przystosowane do rozdrabiania pokarmu, dlatego bardzo szybko ulegają starciu patologicznemu, rozchwianiu i przemieszczeniu ku przodowi. Znacząco wówczas zaburzeniu ulega ich estetyka oraz funkcjonalność. Nieuzupełnione, w szczególności rozległe braki zębów bocznych mogą również wpływać na kondycję układu pokarmowego. Niedostatecznie rozdrobniony pokarm jest połykany w postaci zbyt dużych kęsów, które dostają się do żołądka bez odpowiedniego, wstępnego trawienia w obrębie jamy ustnej. W celu rekompensacji powyższą rolę przejmuje wówczas żołądek, którego błona śluzowa wytwarza zbyt dużą ilość soków trawiennych, w tym głównie kwasu solnego. Opisane zjawiska prowadzą do rozwoju choroby wrzodowej. Ponadto, przy istniejącej większej liczbie braków w uzębieniu zmianie ulegają rysy twarzy. Policzki zapadają się, a bródka staje się wyraźniej zaznaczona. W świetle powyższych zagrożeń każdy zabieg ekstrakcji zęba powinien iść w parze z uwzględnieniem następczej rekonstrukcji powstałego braku. Szybko przeprowadzone leczenie protetyczne pozwala uchronić układ stomatognatyczny przed wspomnianymi powikłaniami.