image

Tak jak to już zostało wyjaśnione w zakładce „Dlaczego mnie boli” zdecydowana większość problemów bólowych narządu ruchu nie jest związana ze stanem zapalnym, tylko z uciskiem bądź mechaniczną deformacją tkanek. Pewnym wyjątkiem od tego, mogą być osoby aktywnie uprawiające sport lub wykonujące pracę fizyczną z dużymi lub gwałtownymi obciążeniami oraz osoby, u których ból pojawił się w następstwie urazu w ciągu kilku dni przed wizytą. Prosimy zaufać naszym terapeutom. Po wnikliwym badaniu są oni w stanie dokładnie określić, jakie podłoże mają Państwa dolegliwości. W przypadku, gdy stan zapalny nie jest przyczyną bólu i możliwe jest wdrożenie leczenia przy użyciu ruchu, pacjent uzyskuje pełną informację na temat sposobu leczenia i podjęte zostają kroki, które mają za zadanie przynieść szybką ulgę w bólu. Ważnym elementem postępowania w MDT Clinic, jest specyficzny – indywidualny dobór terapii ruchowej i edukacji. Specjalista podejmuje decyzje uwzględniając ogólny stan zdrowia, stadium choroby, ewentualne przeciwskazania do terapii ruchowej oraz ograniczenia związane z życiem zawodowym.

Nie należy się niepokoić, bo choć proces doboru terapii wydawać się może dość złożony, to nie spoczywa on na Państwa barkach. W końcowym efekcie sprowadza się on do stosowania bezpiecznych i nieskomplikowanych ćwiczeń. Zwykle są one możliwe do samodzielnego wykonania w pracy, czy też w warunkach domowych i nie wymagają reorganizacji planu zajęć, czy też ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Taka sytuacja jest najkorzystniejsza, ponieważ pacjent uzyskuje pełną kontrolę nad swoim schorzeniem, a wizyty w naszym gabinecie mogą być ograniczone do minimum.

Stosowany przez nas model usprawniania złożony jest z procedur leczniczych do samodzielnego wykonania (od 10 do 15 powtórzeń, kilka do kilkunastu razy w ciągu dnia) oraz z zaleceń, których należy przestrzegać w okresie pomiędzy ćwiczeniami. Takie podejście umożliwia „wyjście z terapią” poza obręb gabinetu i prowadzi do zwiększenia efektywnego czasu jej oddziaływania. Stymuluje to również pacjenta do większego zaangażowania w proces walki z chorobą, kreuje jego niezależność oraz znacząco podnosi skuteczność leczenia.

Niekiedy jednak konieczne jest zastosowanie leczenia, w którym niezbędny jest udział terapeuty. Aby umożliwić pacjentowi kontynuację leczenia w warunkach domowych, musi on we wstępnej fazie użyć technik mobilizacji stawów lub tkanek miękkich oraz manipulacji (tzw. nastawianie). Na każdym etapie leczenia będziecie Państwo poinformowani o konieczności przeprowadzenia terapii manualnej na stawach lub tkankach miękkich i wspólnie ze specjalistą podejmiecie najlepszą decyzję.

W niektórych przypadkach (urazy, faza ostra) może być konieczne zastosowanie unieruchomienia. W naszej Klinice staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie unieruchomienia w postaci gipsów, czy też szyn gipsowych. Gdy to tylko możliwe, stosujemy taping sztywny i elastyczny, aby jak najmniej zaburzać funkcję oraz tak, aby jak najszybciej przywrócić Cię do zdrowia.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) oraz dzięki ścisłej współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, mamy również możliwość szybkiej identyfikacji pacjentów, którzy wymagają leczenia operacyjnego, a dla których terapia zachowawcza może być nieefektywna lub nawet przeciwwskazana.

Więcej o zaletach i specyfice stosowanego przez nas leczenia, możecie Państwo przeczytać w zakładkach Dla Pacjenta oraz Co nas wyróżnia.