Diagnozowanie

image

Pierwszym i najważniejszym etapem procesu diagnozowania jest dokładnie zebrany wywiad, który stanowi podstawę i w 80% decyduje o prawidłowo postawionym rozpoznaniu. Trafna diagnoza jest z kolei kluczem do skutecznej terapii. Dlaczego wywiad jest taki ważny? Ponieważ to pacjent wie najwięcej o swoim problemie. To pacjent codziennie zmaga się ze swoim bólem i jest jedynym świadkiem występujących objawów. Dlatego też w MDT Clinic jesteście Państwo traktowani jak współdiagnozujący, a nasz specjalista ma za zadanie poukładać wszystkie elementy w całość, aby móc postawić rozpoznanie lub ukierunkować dalszy proces diagnostyczny. Podczas wywiadu dokonywana jest analiza zgromadzonych informacji, dzięki której można wykluczyć lub potwierdzić szereg hipotez diagnostycznych i przejść do badania przedmiotowego.

Kolejny etap stanowi badanie przedmiotowe. Ocena postawy ciała, stanu neurologicznego i utraty ruchomości oraz badanie ortopedyczne, pozwalają jeszcze bardziej przybliżyć nas do możliwej przyczyny występowania objawów. Poza tym, zgromadzone dane stanowią bazę do porównania podczas kolejnych wizyt kontrolnych, pozwalając precyzyjnie ocenić efekt podejmowanych interwencji leczniczych.

Specyficznym elementem badania przedmiotowego, jest test powtarzanymi ruchami. Stanowi on ostateczny etap potwierdzenia rozpoznania. Brak jednoznacznych konkluzji w tej części wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsultacji z innym specjalistą celem pogłębienia diagnostyki o badania obrazowe lub laboratoryjne.

W takim przypadku, pacjent uzyska pełną informację co do powodu takiej decyzji i zostanie pokierowany na odpowiednią ścieżkę postępowania.

W niektórych placówkach, m.in. w Sieradzu i w Łodzi, posiadamy nowoczesne aparaty USG. W razie konieczności, mamy więc możliwość szybkiego ich wykorzystania w celu wykonania USG o wysokiej jakości. Do przypadków tych zaliczyć można: łokieć tenisisty, zespół bolesnego barku, podejrzenie uszkodzenia aparatu więzadłowego lub łąkotek stawu kolanowego, skręcenia stawów, cieśń kanału nadgarstka i wiele innych uszkodzeń ścięgien i mięśni.