Porady


Ubytki w uzębieniu? To nie problem!

Z każdym rokiem świadomość osób z ubytkami w uzębieniu jest coraz większa. Konsekwencje wynikające z braku jednego lub kilku zębów sprawiają, że takie osoby zdecydowanie szybciej uzupełniają luki.