Jakie zabiegi oferuje Melon Clinic?

Zabiegi iniekcyjne z wykorzystaniem osocza (PRP) i fibryny (I-PRF) bogatopłytkowej

PRP i I-PRF to krwiopochodne materiały autologiczne, pozyskiwane z krwi własnej pacjenta. Są to koncentraty płytkowe zawierające szereg czynników przyspieszających angiogenezę, tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) wprowadzone pod skórę szybko uwalnia duże stężenie czynników wzrostu, które inicjują i podtrzymują procesy regeneracji oraz odbudowy tkanek, jako naturalne działanie organizmu.

Fibryna bogatopłytkowa (I-PRF) to koncentrat bogatopłytkowy nowej generacji w postaci trójwymiarowej struktury. Dzięki tej strukturze płytki krwi są dłużej stymulowane do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz powodują migrację mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca podania.